Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het aspect gezondheid in het kader van het LGBTQIA+-plan.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 220)

 
Datum ontvangst: 12/05/2021 Datum publicatie: 08/07/2021 Referentie: B.I.V. 20 (20/21), Blz. 35
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/07/2021 Referentie: B.I.V. 20 (20/21), Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/05/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
19/05/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
08/07/2021 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 20 (20/21) 35
08/07/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 20 (20/21) 36
08/07/2021 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 20 (20/21) 38