Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de beschikbaarheid van zelftesten in apotheken

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 433)

 
Datum ontvangst: 06/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het kader van de voortgezette strijd tegen het coronavirus heeft de regering aangekondigd dat de snelle zelftesten voor de opsporing van het coronavirus vanaf dinsdag 6 april 2021 in alle apotheken in België beschikbaar zullen zijn, voor een prijs tussen 5 en 10 euro. De Belgen zullen zich dus thuis kunnen testen op het coronavirus. Dit instrument vormt een aanvulling op de PCR-testen die door gezondheidswerkers worden uitgevoerd en de snelle antigeentesten.

o Wat is de betrouwbaarheid van deze zelftesten voor asymptomatische mensen?
o Is er een gewestelijke begroting toegewezen voor het bestellen van deze testen?
o Hoeveel testen zijn er besteld voor het Gewest?
o Is er een vaste prijs van toepassing in alle apotheken? Zo niet, welke factoren spelen dan een rol bij het bepalen van de prijs?
o Wat is het percentage apotheken dat deze zelftesten heeft ontvangen? Voor welke totale hoeveelheid geleverde testen?
 
 
Antwoord    V1
Het is moeilijk om een precies antwoord te geven op de vraag over de betrouwbaarheid van zelftesten. Het is momenteel niet mogelijk om met de gegevens waarover wij beschikken haar in werkelijkheid te berekenen, aangezien de enige beschikbare informatie het aantal verkochte testen is en de testen die door een PCR-test moesten worden bevestigd.
Wat de sensitiviteit (het vermogen van de test om negatief te zijn wanneer er effectief geen sprake is van het virus) en de specificiteit (het vermogen van de test om positief te zijn wanneer er wel sprake is van het virus) betreft, hebben deze zelftesten dezelfde cijfers als de snelle antigeentesten. De sensitiviteit kan dus gelijkwaardig zijn aan die van de PCR-test in het geval van een hoge virale lading (tussen 80 en 90%), of lager als de virale lading lager is (ongeveer 60%). De specifiteit is daarentegen minder goed. Dat betekent dat het risico bestaat dat een positieve test vals-positief is (de test spoort het virus op wanneer het er niet is), wat in het geval van een PCR-test theoretisch bijna onmogelijk is. Bovendien neemt de sensitiviteit van de test af wanneer de afname ervan niet op de juiste manier gebeurt.
Bovendien waarschuwde de RAG ook voor het risico van negatieve gevolgen voor het toezicht op en voor de onderbreking van besmettingsketens, aangezien die testen niet worden geregistreerd.
Concluderend kan worden gesteld dat de betrouwbaarheid van die testen op medisch vlak uiterst variabel is, afhankelijk van de test zelf, de klinische situatie (virale lading, symptomen) en de afnamekwaliteit. Het risico dat aan de testen is verbonden, is dat ze mogelijk een hoog aantal vals-negatieve en vals-positieve resultaten tonen, wat gezien deze onzekerheden een slecht diagnostisch instrument van ze maakt. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat we geen gevalideerde gegevens hebben over deze testen. Vanuit strategisch oogpunt wordt deze medische onzekerheid nog versterkt door het feit dat er geen zicht is op de resultaten van deze testen en dat het onmogelijk is om ze op te nemen in het tracingsysteem om besmettingsketens te doorbreken.
Ondanks deze belangrijke opmerkingen hebben deze testen een voordeel: grote virusverspreiders kunnen snel worden opgespoord. De test spoort dus mensen op die op het moment van de test een hoge virale lading hebben.

V2
De zelftesten kunnen door elke Brusselse apotheek rechtstreeks bij een distributeur worden besteld, onafhankelijk van enige tussenkomst van het Gewest.


V3
De zelftesten worden rechtstreeks door een groothandelaar of een bedrijf/een distributeur aan de Brusselse apotheken geleverd. Apotheken verkopen alleen zelftesten die door het FAGG goedgekeurd zijn.

V4
Voor terugbetaalde testen bedraagt de terugbetaling 8 euro per test. Dat bedrag komt overeen met:

- maximaal 4,5 euro, ter compensatie van de aankoopprijs van de zelftest
- maximaal 0,5 euro, ter compensatie van de marge voor groothandelaars en groothandelaars-verdelers
- maximaal 2 euro, voor het afleveringshonorarium.
Begunstigden van een verhoogde tegemoetkoming (BVT) betalen een persoonlijk aandeel van 1 euro per zelftest.
Het principe van de vrije markt geldt voor niet-terugbetaalde testen.
De realiteit is dat de meeste apotheken ook voor deze zelftesten een bedrag van rond de 8 euro factureren.

V5
4706 apotheken hebben al zelftesten verkocht.

Sinds 10/06 werden in Belgische apotheken 762 022 zelftesten verkocht op naam van patiënten (dat is dus slechts een deel van de testen, de niet-terugbetaalde testen aan "vrije" patiënten worden niet geregistreerd). 56 936 ervan werden verkocht in apotheken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.