Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende huisvesting voor daklozen

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 434)

 
Datum ontvangst: 06/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Naar aanleiding van het hulp- en opvangplan dat op 1 december 2020 door Bruss'help is ingevoerd, werden 3 224 nachtopvangplaatsen gewaarborgd. Tevens werden hotels ter beschikking gesteld met 899 plaatsen voor een verblijf van onbepaalde duur, alsmede sociale steun bij de administratieve procedures en het zoeken naar duurzame huisvesting voor degenen die dat wensen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

o Hoeveel daklozen hebben van deze opvangplaatsen gebruik gemaakt? Hoeveel bleven daar een week of langer?
o Hoeveel daklozen hebben kunnen gebruik maken van hotelplaatsen? Hoeveel van hen slaagden erin de hotels te verlaten voor duurzame huisvesting?
o Is er een daling in het aantal aanvragen/aanbiedingen voor huisvesting in deze periode na de winter?
 
 
Antwoord    Ik bevestig dat alle centra (noodopvangcentra, crisishotels) permanent worden ingezet met een bezettingsgraad van meer dan 98 %.
Hieronder volgt het gedetailleerde overzicht van de capaciteit van de crisishotels in februari 2021:

Operator

Locatie

Capaciteit

Doelgroep

Gemeente Anderlecht

Anderlecht

35

Alle doelgroepen

Leger des Heils

Schaarbeek

40

Vrouwen met of zonder kinderen

Doucheflux

Vorst

26

Alle doelgroepen

Centrum ter preventie van partner- en familiaal geweld

Molenbeek

50

Vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld

‘t Eilandje

Molenbeek

40

Alle doelgroepen

Gemeente Vorst

Vorst

50

Alle doelgroepen

Rode Kruis

1000 Brussel

90

Alle doelgroepen

New Samusocial

1000 Brussel

400

Gezinnen

New Samusocial

1000 Brussel

70

Vrouwen

Artsen Zonder Grenzen

1000 Brussel

100

Covidpatiënten + alle doelgroepen

   

901

 

Op 1 januari telden de hotelvoorzieningen 436 plaatsen, in aanvulling op een opvangcapaciteit van daklozen die Covid positief waren getest (60 plaatsen).
Al deze voorzieningen hebben een bezettingsgraad die voortdurend rond de 100% schommelt of zelfs hoger ligt.
De vzw Bruss’help heeft ook een onderzoek uitgevoerd dat, voor wat de hotels in de gemeenten Vorst en Anderlecht betreft, de volgende resultaten oplevert:
Binnen de twee hotels, die door de gemeenten Vorst en Anderlecht gecoördineerd worden, heeft de vzw Bruss’help over de volledige periode gemiddeld 250 begunstigde personen geregistreerd, van wie 2/3 de voorzieningen heeft verlaten om naar overgangsoplossingen (transithuisvesting of opvangtehuizen), een woning of onderdak bij derden of familieleden te gaan.

Betreffende de aanvragen tot huisvesting in de nazomerse periode: de vzw Bruss’help neemt, in verhouding tot de voorgaande jaren, een stijging waar.
Deze stijging vindt haar oorsprong in de omslag naar grote bestaansonzekerheid van personen tijdens de COVID-19-crisis.
De vzw Bruss’help heeft op die manier nieuwe mensen (onbekend bij het hulpnetwerk vóór 2019) geïdentificeerd, onder wie 50 % alleenstaande vrouwen en/of met kinderen.

Om te verhelpen aan deze bijzondere situatie die verband houdt met de gezondheidscrisis en haar gevolgen, werd de globale opvangcapaciteit van kwetsbare doelgroepen beduidend vergroot door de Brusselse regering. In aanvulling op de erkende noodhulpvoorzieningen, opvangtehuizen en woonbegeleiding, vulde een reeks faciliteiten (buiten het bereik van de COCOF en de GGC) de opvangcapaciteit van kwetsbare personen aan.
De nachtopvangcapaciteit, met inbegrip van de noodvoorzieningen, de opvangtehuizen, de hotelvoorzieningen, de duurzame herhuisvestingsprojecten en de ondersteuning van initiatieven van tijdelijke, omkaderde bezetting bedraagt op 1/07/2021 3083 plaatsen. Op 1/07/2019 bedroeg deze capaciteit 1857 plaatsen (hetzij + 1226).