Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegankelijkheid van de vaccinatiecentra in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 437)

 
Datum ontvangst: 31/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De toegankelijkheid van vaccinatiecentra voor alle burgers van ons gewest is een prioriteit. Wij wensen dat het beginsel van universele toegankelijkheid in herinnering wordt gebracht en dat deze toegankelijkheid niet alleen betrekking heeft op mensen in een rolstoel, voor wie toegankelijkheidsvoorschriften bestaan, ook al worden die soms (vaak) niet nageleefd, maar op alle burgers, ongeacht hun handicap: lichamelijk, zintuiglijk, geestelijk, psychisch, cognitief, meervoudig gehandicapt.
De vaccinaties in ons land zijn enkele maanden geleden begonnen en in Brussel zijn 10 vaccinatiecentra geopend.
Wij hebben vernomen dat de vzw Access-i door de GGC is gevraagd om de toegankelijkheid van alle vaccinatiesites in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te controleren en dat elk centrum na de analyses van de organisatie een certificaat heeft gekregen dat op de website kan worden geraadpleegd. Wanneer u de Access-i website bezoekt, kunt u op een interactieve kaart een centrum kiezen en iedereen kan dan nagaan hoe toegankelijk de vaccinatiecentra zijn op grond van hun handicap en specifieke behoeften.
Elke gecontroleerde site ontvangt een pictogram dat de mate van toegankelijkheid per soort handicap aangeeft. Er zijn 7 categorieën van specifieke behoeften: ik zit in een rolstoel, ik kan moeilijk lopen, ik ben blind, ik ben visueel gehandicapt, ik ben doof, ik ben hardhorend, ik heb moeite met begrijpen.
De pictogrammen zijn gekleurd volgens de mate van toegankelijkheid
Groen: de persoon zal zelfstandig zijn.
Oranje: de persoon zal hulp nodig hebben
Wit: de plaats is niet voldoende toegankelijk en het verdient de voorkeur het gedetailleerde informatieblad op de Access-i website te raadplegen.
Het platform geeft de sterke punten en de verbeterpunten door waaraan kan worden voldaan, bijvoorbeeld als het personeel de gebarentaal oefent, als er informatie beschikbaar is in de gebarentaal, als de geluidsinformatie niet visueel wordt verdubbeld, als het personeel bij de ingang de aankomende personen ziet en hun hulp kan bieden …

Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen:
- Kunt u mij laten weten of alle vaccinatiecentra aan een audit zijn onderworpen? Zo niet, waarom niet?
- Kunt u mij zeggen of er na de audit in sommige centra verbeteringen zijn aangebracht? En zo ja, welke?
 
 
Antwoord    V1
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt de toegankelijkheid van de vaccinatiecentra erg belangrijk. Daarom is bij het begin van de vaccinatiecampagne een overheidsopdracht uitgeschreven. De vzw Access-I is geselecteerd als partner. De tien vaccinatiecentra zijn allemaal onderzocht en gecertificeerd door Access-I. De resultaten zijn te vinden op de volgende website: https://access-i.be/nlV2
Na de initiële audit zijn in alle centra verbeteringsacties uitgevoerd. Enkele voorbeelden:
- Bewegwijzering met voldoende grote letters en een goed contrast aanbrengen;
- Stoelen met armleuningen plaatsen;
- De verlichting in de trappenhuizen verbeteren;
- In een nieuwe toegang voor rolstoelgebruikers voorzien;
- De vaccinatieboxen vergroten;
- Een toegangshelling installeren;
- Voor automatisch gestuurde handontsmetting zorgen;
- Een beroep doen op gemeentepersoneel dat gebarentaal kent;
- Een verlaagd loket installeren;
- Een toilet voor personen met beperkte mobiliteit installeren;
- Voor stewards zorgen om te helpen en uitleg te geven.
Al deze acties zijn dus uitgevoerd en hebben geleid tot de certificering van de verschillende centra.