Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekenning van sociale toeslagen op de kinderbijslag voor ouders in situaties van collectieve schuldenregeling

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 14)

 
Datum ontvangst: 30/11/2021 Datum publicatie: 01/02/2022 Referentie: B.I.V. 7 (21/22), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 01/02/2022 Referentie: B.I.V. 7 (21/22), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
15/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
15/12/2021 Verwijzing commissie Algemene Bicommunautaire Zaken Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
01/02/2022 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 7 (21/22) 1
01/02/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 7 (21/22) 2
01/02/2022 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 7 (21/22) 4