Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de preventie, bewustmaking en welzijns- en gezondheidsbeleid in het kader van het het Plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 334)

 
Datum ontvangst: 07/02/2022 Datum publicatie: 17/03/2022 Referentie: B.I.V. 11 (21/22), Blz. 15
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/03/2022 Referentie: B.I.V. 11 (21/22), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
23/02/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
17/03/2022 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 11 (21/22) 15
17/03/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 11 (21/22) 16
17/03/2022 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 11 (21/22) 17