Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de concrete uitvoering op het terrein van de door de federale overheid gefinancierde hervorming van de eerstelijnspsychologische zorg

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 366)

 
Datum ontvangst: 21/04/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2022 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
27/04/2022 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
27/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
27/04/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
10/06/2022 Nieuwe tekst p.m.