Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekenning van kinderbijslag aan de kinderen van EU-ambtenaren

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 23)

 
Datum ontvangst: 12/05/2022 Datum publicatie: 28/06/2022 Referentie: B.I.V. 21 (21/22), Blz. 4
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 28/06/2022 Referentie: B.I.V. 21 (21/22), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
25/05/2022 Verwijzing commissie Algemene Bicommunautaire Zaken Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
28/06/2022 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 21 (21/22) 4
28/06/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 21 (21/22) 5
28/06/2022 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 21 (21/22) 7