Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de follow-up van actie 1 van het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 397)

 
Datum ontvangst: 03/06/2022 Datum publicatie: 23/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
08/06/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
23/06/2022 Ontwikkeling Delphine Chabbert
23/06/2022 Antwoord Alain Maron