Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de woningen die aangepast zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 110)
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 73)
aan
Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken (Vragen nr 58)
aan
Françoise Dupuis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerning belast met Huisvesting en Stedenbouw (Vragen nr 36)
aan
Brigitte Grouwels, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel. (Vragen nr 11)

 
Datum ontvangst: 24/05/2005 Datum publicatie: 03/06/2005 Referentie: V.V. 30 (04/05), Blz. 60
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05 Datum antwoord: 03/06/2005 Referentie: V.V. 31 (04/05), Blz. 44
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2005 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/06/2005 Voornaamste interpellatie Dominique Braeckman V.V. 30 (04/05) 62
03/06/2005 Ontwikkeling Isabelle Emmery V.V. 30 (04/05) 69
03/06/2005 Antwoord Benoît Cerexhe V.V. 31 (04/05) 44
03/06/2005 Antwoord namens de bestemmeling Françoise Dupuis V.V. 31 (04/05) 48
03/06/2005 Antwoord Françoise Dupuis V.V. 31 (04/05) 55
03/06/2005 Antwoord Brigitte Grouwels V.V. 31 (04/05) 62