Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de mogelijkheid om asbestafval te deponeren in de openbare containerparken.

Indiener(s)
Isabelle Emmery
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid (Vragen nr 133)
aan
Emir Kir, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 28)

 
Datum ontvangst: 13/11/2007 Datum publicatie: 22/01/2008 Referentie: B.I.V. 28 (07/08), Blz. 23
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 07/08 Datum antwoord: 22/01/2008 Referentie: B.I.V. 28 (07/08), Blz. 27
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/11/2007 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/11/2007 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2007 Uitgesteld Yaron Pesztat B.I.V. 12 (07/08) 41
22/01/2008 Ontwikkeling Isabelle Emmery B.I.V. 28 (07/08) 24
22/01/2008 Tussenkomst Marie-Paule Quix B.I.V. 28 (07/08) 25
22/01/2008 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.I.V. 28 (07/08) 27
22/01/2008 Repliek Isabelle Emmery B.I.V. 28 (07/08) 28
22/01/2008 Bijkomende antwoord Emir Kir B.I.V. 28 (07/08) 30