Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toepassing van een omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 11 augustus 1972 in verband met de voogdij over de Brusselse gemeenten.

Indiener(s)
Guy Vanhengel
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 530)

 
Datum ontvangst: 08/04/1998 Datum publicatie: 20/09/1998 Referentie: B.Q.R. 34 (97/98), Blz. 4077
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 97/98 Datum antwoord: 20/09/1998 Referentie: B.Q.R. 34 (97/98), Blz. 4077
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/09/1998 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 34 (97/98) 4077
 
Vraag