Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de verbetering van de procedures voor de toekenning van wapenvergunningen.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Jean-Luc Vanraes, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 28)

 
Datum ontvangst: 27/05/2010 Datum publicatie: 28/06/2010 Referentie: B.I.V. 101 (09/10), Blz. 7
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 09/10 Datum antwoord: 28/06/2010 Referentie: B.I.V. 101 (09/10), Blz. 11
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2010 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2010 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/06/2010 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 101 (09/10) 8
28/06/2010 Tussenkomst Céline Fremault B.I.V. 101 (09/10) 10
28/06/2010 Antwoord Jean-Luc Vanraes B.I.V. 101 (09/10) 11
28/06/2010 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 101 (09/10) 13