Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de belasting op de gokkantoren voor sportwedstrijden.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Jean-Luc Vanraes, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 28)

 
Datum ontvangst: 21/02/2011 Datum publicatie: 17/03/2011 Referentie: B.I.V. 58 (10/11), Blz. 10
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 17/03/2011 Referentie: B.I.V. 58 (10/11), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2011 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2011 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2011 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/03/2011 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 58 (10/11) 10
17/03/2011 Antwoord Jean-Luc Vanraes B.I.V. 58 (10/11) 12
17/03/2011 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 58 (10/11) 13