Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de wapenexport in de periode van 1 juli tot 31 december 2010.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Jean-Luc Vanraes, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 37)

 
Datum ontvangst: 09/05/2011 Datum publicatie: 30/05/2011 Referentie: B.I.V. 88 (10/11), Blz. 23
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 30/05/2011 Referentie: B.I.V. 88 (10/11), Blz. 25
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2011 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2011 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 88 (10/11) 23
30/05/2011 Antwoord Jean-Luc Vanraes B.I.V. 88 (10/11) 25