Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het niet erkennen van twee islamitische comités.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 324)

 
Datum ontvangst: 26/05/2011 Datum publicatie: 16/06/2011 Referentie: B.I.V. 98 (10/11), Blz. 28
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 16/06/2011 Referentie: B.I.V. 98 (10/11), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2011 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2011 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 98 (10/11) 28
16/06/2011 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 98 (10/11) 31
16/06/2011 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 98 (10/11) 33