Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de initiatieven om de cafésector te steunen na het rookverbod dat sinds 1 juli jl. van kracht is.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 154)

 
Datum ontvangst: 06/10/2011 Datum publicatie: 09/11/2011 Referentie: B.I.V. 9 (10/11), Blz. 100
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 09/11/2011 Referentie: B.I.V. 9 (10/11), Blz. 101
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/10/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/10/2011 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/11/2011 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 9 (11/12) 100
09/11/2011 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 9 (11/12) 101
09/11/2011 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 9 (11/12) 103