Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de steun van een frisdrankenmerk voor het evenement "Feest van de sport".

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Jean-Luc Vanraes, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 40)

 
Datum ontvangst: 07/11/2011 Datum publicatie: 14/11/2011 Referentie: B.I.V. 12 (11/12), Blz. 27
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 14/11/2011 Referentie: B.I.V. 12 (11/12), Blz. 28
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/11/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/11/2011 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/11/2011 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 12 (11/12) 27
14/11/2011 Antwoord Jean-Luc Vanraes B.I.V. 12 (11/12) 28
14/11/2011 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 12 (11/12) 29