Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de balans van de sterilisatieoperaties van zwerfkatten in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting (Vragen nr 150)

 
Datum ontvangst: 16/01/2012 Datum publicatie: 07/02/2012 Referentie: B.I.V. 48 (11/12), Blz. 50
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 07/02/2012 Referentie: B.I.V. 48 (11/12), Blz. 51
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/01/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/01/2012 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/02/2012 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 48 (11/12) 50
07/02/2012 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.I.V. 48 (11/12) 51
07/02/2012 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 48 (11/12) 52