Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het gevolg dat door de Regering werd gegeven aan resolutie betreffende de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 40)

 
Datum ontvangst: 07/01/2012 Datum publicatie: 24/01/2013 Referentie: B.I.V. 39 (12/13), Blz. 13
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 24/01/2013 Referentie: B.I.V. 39 (12/13), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/01/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/01/2013 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/01/2013 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 39 (12/13) 13
24/01/2013 Tussenkomst Anne-Sylvie Mouzon B.I.V. 39 (12/13) 14
24/01/2013 Antwoord Guy Vanhengel B.I.V. 39 (12/13) 15
24/01/2013 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 39 (12/13) 16