Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitvoering van het diversiteitsplan in het Brussels lokaal openbaar ambt.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings (Vragen nr 25)

 
Datum ontvangst: 02/12/2013 Datum publicatie: 20/02/2014 Referentie: B.I.V. 53 (13/14), Blz. 36
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 13/14 Datum antwoord: 20/02/2014 Referentie: B.I.V. 53 (13/14), Blz. 38
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/12/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2013 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/02/2014 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 53 (13/14) 37
20/02/2014 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 53 (13/14) 38
20/02/2014 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 53 (13/14) 41