Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de passagiers met een handicap in het luchtvervoer

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 45)

 
Datum ontvangst: 12/11/2019 Datum publicatie: 29/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Kennelijk ondervinden personen met een handicap nog steeds problemen met sommige luchtvaartmaatschappijen op het gebied van gelijke behandeling. Sommige luchtvaartmaatschappijen zouden personen met een handicap als reiziger weigeren omdat dit voor hen extra kosten met zich mee zou kunnen brengen. Personen met een handicap zouden dus soms pas op de dag van vertrek vernemen dat ze niet kunnen instappen. In het verleden was er ook sprake van extra kosten.
1) Hebben u of uw diensten ooit klachten ontvangen van personen met een handicap over de weigering van luchtvaartmaatschappijen om hen te vervoeren? Beschikt u over cijfers die dit bevestigen of ontkrachten? Zo ja, wat wordt daaraan gedaan?
2) Bent u op de hoogte van andere vormen van discriminatie van personen met een handicap door luchtvaartmaatschappijen? Zo ja, kan u daarover verdere uitleg geven ?
 
 
Antwoord    Deze vragen met betrekking tot vliegtuigpassagiers met een handicap vallen niet onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest.

Alleen Unia, een interfederale instelling, is de eerstelijnsdienst die dit soort van klachten kan verzamelen, in cijfers gieten en behandelen.

Equal.brussels, het bestuur onder toezicht, is een gewestelijk bestuur dat instaat voor gelijke kansen en tot doel heeft overheidsbeleidslijnen uit te voeren om discriminatie te bestrijden, in het bijzonder discriminatie op basis van een eventuele handicap. Equal.brussels behandelt geen klachten.