Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de studie over humusering en de evaluatie van de uitvaarten met wikkeldoek.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 47)

 
Datum ontvangst: 18/11/2019 Datum publicatie: 17/12/2019 Referentie: B.I.V. 41 (19/20), Blz. 28
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/12/2019 Referentie: B.I.V. 41 (19/20), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/11/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/11/2019 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/12/2019 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 41 (19/20) 29
17/12/2019 Antwoord namens de bestemmeling Rudi Vervoort B.I.V. 41 (19/20) 30
17/12/2019 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 41 (19/20) 32