Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toekomst van de Delhaize-site bij Ossegem na de verhuizing van Delhaize naar Asse

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 59)

 
Datum ontvangst: 25/11/2019 Datum publicatie: 21/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In februari 2019 kondigde de Delhaize-Groep haar vertrek aan uit Ossegem in Molenbeek, een site van 37.000 m² in het centrum van Brussel. Dit vertrek naar Zellik zal naar verwachting in de eerste helft van 2020 plaatsvinden.

De Brusselse regering gaf Perspective.brussels en Citydev.brussels toen een verkennende opdracht om de reconversie van de Delhaize-site in Molenbeek tot een goed einde te brengen.

• Gaat uw regering dit dossier blijven volgen? Zo ja, kan u ons zeggen hoe het staat met de toekomstplannen voor deze site ?
 
 
Antwoord    De Regering heeft Citydev en Perspective op 21 november 2019 inderdaad de opdracht gegeven een studie uit te voeren om na te gaan of het voor het Gewest haalbaar en opportuun is om deze strategische site te herontwikkelen.

Die studie is nog bezig. De eindconclusies ervan zullen ons in februari 2020 bezorgd worden.

Vermits Delhaize vrij snel wil verkopen, zijn onderhandelingen gevoerd over de aankoop van de site (op basis van een klassiek programma voor het ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving waarin de site zich volgens het gewestelijk bestemmingsplan bevindt).

Op 21 november 2019, heeft de Brusselse Regering Citydev een mandaat gegeven om verdere stappen te zetten in de onderhandelingen met Delhaize over de aankoop.

Op 12 december heeft de Regering ingestemd met de aankoop. De raad van bestuur van Citydev deed op 13 december hetzelfde.