Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Veiligheidsdiensten van de MIVB

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 111)

 
Datum ontvangst: 02/12/2019 Datum publicatie: 20/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De programmawet van 27 december 2004 heeft de wet van 10 april 1990 gewijzigd. Deze laatste wet wordt voortaan de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid genoemd en heeft een nieuwe soort dienst ingevoerd, namelijk de veiligheidsdiensten die binnen de openbare vervoersmaatschappijen worden georganiseerd.

De wet verleent de personeelsleden van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen De Lijn, TEC, MIVB en NMBS een beperkte politiebevoegdheid. Ze mogen dus vaststellingen doen, identiteitscontroles en fouilleringen uitvoeren en wapens zoals peperspray en/of handboeien gebruiken.

Momenteel beschikt elk openbare vervoersmaatschappij over een veiligheidsdienst die de voornoemde taken uitvoert, die al dan niet geïntegreerd worden in alle normale controleopdrachten. De personeelsleden van de veiligheidsdiensten worden vaak geconfronteerd met agressieve reizigers.

1. Hoeveel personen werken in de veiligheidsdiensten van de MIVB?
2. Hoeveel processen-verbaal werden opgesteld voor gewelddaden tegen personeelsleden van de veiligheidsdiensten?
3. Hoeveel dagen arbeidsongeschiktheid waren het gevolg van geweld tegen personeelsleden van de veiligheidsdiensten?

Graag de cijfers voor 2018.
 
 
Antwoord    Ik citeer uit het Reglement van het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT zoals goedgekeurd op 11 JUNI 2019.

HOOFDSTUK V Vragen
a) Algemene bepalingen Artikel 110
2. Niet ontvankelijk zijn :
b) vragen die uitsluitend het verkrijgen van statistische gegevens beogen ;