Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Aantal reizigers in de metrostations

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 113)

 
Datum ontvangst: 02/12/2019 Datum publicatie: 27/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 24/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Bestaan er cijfers over het aantal dagelijkse, maandelijkse en/of jaarlijkse reizigers die gemiddeld vanaf de verschillende station de metro nemen?

Zo ja, kunt u me de jongste cijfers meedelen, met het aantal reizigers per station?
 
 
Antwoord    Ik citeer uit het Reglement van het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT zoals goedgekeurd op 11 JUNI 2019.

HOOFDSTUK V Vragen
a) Algemene bepalingen Artikel 110
2. Niet ontvankelijk zijn :
b) vragen die uitsluitend het verkrijgen van statistische gegevens beogen ;