Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evaluatie van de nood- en interventieplannen.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 80)

 
Datum ontvangst: 18/12/2019 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Met de 6de staatshervorming werd de functie van Hoge Ambtenaar in het leven geroepen. Een functie die is opgericht om enkele opdrachten te vervullen die vroeger door de gouverneur uitgeoefend werden. Het gaat hier om federale materies en bevoegdheden die niet kunnen toevertrouwd worden aan de Brusselse regering.

De dienst van de Hoge Ambtenaar werd geïntegreerd binnen de schoot van Brussel Preventie & Veiligheid en is samengesteld door federale ambtenaren.

Deze dienst wordt voornamelijk belast met volgende taken:

ð Opstelling, aanpassing en herziening van de rampenplannen;
ð Strategische coördinatie van de hulpdiensten ter gelegenheid van crisistoestanden;
ð Uitvoering van de wapenwetgeving.

Zoals blijkt uit deze taakomschrijving, speelt de dienst van de Hoge Ambtenaar een uiterst belangrijke rol in de opmaak en opvolging van nood- en interventieplannen.

Ik heb hieromtrent volgende vragen voor u:

1. Wanneer werd het Algemeen nood- en interventieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het laatst aangepast en geactualiseerd? De uitdagingen waarmee een grootstad als Brussel geconfronteerd wordt alsook de snelle evolutie van de communicatiemiddelen vereisen een continue herziening van dit plan.
2. Welke Bijzondere nood-en interventieplannen (die het ANIP aanvullen) werden recentelijk aangepast en geactualiseerd?
3. Kan u mij een laatste stand van zaken geven betreffende de uitvoering van de wapenwetgeving?
 
 
Antwoord    De recentste versie van het Algemeen Nood- en Interventieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dateert van 2013. Het opstellen van een nieuwe versie maakt deel uit van de prioriteiten van de Hoge Ambtenaar. Zij dient rekening te houden met de nieuwe ministeriële omzendbrief betreffende de noodplanning.
De plannen en procedures die recent zijn aangepast of ontwikkeld, zijn:
- Het noodplan met betrekking tot de NAVO.
- Het plan met betrekking tot een noodsituatie van terroristische aard.
- De volledige vernieuwing van het bijzonder nood- en interventieplan «metro en premetro».
Wat de bevoegdheid Wapens betreft is de Hoge ambtenaar bevoegd voor de toepassing van de wapenwetgeving (wapenwet van 8 juni 2006).


Dat maakt haar bevoegd voor de uitreiking van:

- vergunningen voor het bezit van vuurwapens (model 4)
- wapendrachtvergunningen
- erkenning van wapenhandelaars of tussenpersonen
- erkenning van schietstanden
- erkenning van verzamelaars van wapens/munitie/laders
- erkenning van vervoerders
- bijzondere erkenningen (erkenningen uitgereikt aan personen die beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens uitoefenen)
- Europese vuurwapenpassen (« paspoort » voor vuurwapens)De Hoge Ambtenaar is eveneens bevoegd voor de beperking, opschorting en intrekking van deze vergunningen bij gevaar voor de openbare orde.
Met betrekking tot de toepassing van de wapenwetgeving zijn dit de statistieken voor 2019:

Aantal uitgereikte vergunningen voor wapenbezit: 622 (674 voor 2017 ; 669 voor 2018)


Aantal nieuw ingediende vergunningsaanvragen voor wapenbezit: 740


Aantal uitgevoerde vijfjarige controles: 1234 (885 voor 2017 ; 2058 voor 2018)


Aantal uitgereikte vergunningen voor wapendracht: 30 (3 voor particulieren en 27 voor de Europese instellingen en de NAVO)


Aantal nieuwe vergunningsaanvragen voor wapendracht: 39 (4 voor particulieren en 35 voor de Europese instellingen en de NAVO)


Aantal weigeringsbesluiten van een vergunning voor wapenbezit: 19


Aantal intrekkingsbesluiten van een vergunning voor wapenbezit: 54 (voor 201 wapens)


Aantal nieuw uitgereikte erkenningen voor verzamelaars: 14


Aantal uitgereikte Europese wapenpassen: 190

Vandaag zijn er voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad:
- 44 verzamelaarserkenningen;
- - 17 erkenningen van wapenhandelaars of tussenpersonen.
-