Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de agressie in het wegverkeer

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 97)

 
Datum ontvangst: 13/01/2020 Datum publicatie: 19/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uit sommige persberichten blijkt dat de meest banale discussie tussen weggebruikers snel kan ontaarden in een scheldpartij of zelfs een vuistgevecht.

Het lijkt erop dat onze tolerantiedrempel bijzonder laag is vanaf het moment dat we achter het stuur kruipen, zodat de meest onbeduidende overtreding die door een andere weggebruiker wordt begaan, een onmiddellijke agressiereflex bij ons opwekt.

1. Hebt u cijfers over het aantal gevallen van agressie die in 2019 in Brussel werden geregistreerd?
2. In hoeveel gevallen blijft deze agressie verbaal?
3. In hoeveel gevallen is deze agressie ook fysiek?
4. Leiden deze fysieke agressies soms tot een ziekenhuisopname en veroorzaken ze onherstelbare verwondingen? Heeft u hier cijfers over?
5. Graag een uitsplitsing volgens geslacht voor zowel de daders als de slachtoffers van deze agressie?
6. Graag een opsplitsing tussen de Brusselse gemeenten waar die gevallen van agressie werden gepleegd?
 
 
Antwoord    De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een politiedatabank waarin feiten worden opgeslagen op basis van processen-verbaal bij opdrachten van de gerechtelijke en administratieve politie. Ze maakt het mogelijk tellingen uit te voeren voor meerdere statistische variabelen zoals het aantal geregistreerde feiten, de modus operandi, voorwerpen die verband houden met de overtreding, de gebruikte vervoermiddelen, plaatsbestemmingen enz.
Met de ANG kunnen statistieken worden afgeleid over het aantal – fysieke of verbale -agressies gepleegd op de openbare weg, maar naar feiten die verband houden met mobiliteit kan niet worden gezocht. Daarom kan uw vraag niet worden beantwoord.