Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de renovatie van het speelplein Scheutbos.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 159)

 
Datum ontvangst: 20/02/2020 Datum publicatie: 23/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Scheutbos is dé groene long van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Dit bosgebied van 50 ha wordt beheerd door Leefmilieu Brussel en heeft naast weiden, boomgroepjes en graasweiden ook een speelplein dat in volle renovatie is.
Het Scheutpark en zijn speelplein trekken steeds meer Molenbekenaren aan, die op zoek zijn naar groene rust in een dichtbevolkte gemeente met een schrijnend tekort aan groene ruimten.

De renovatie van het speelplein zou tot begin september duren. Ondertussen kreeg ik bericht van buurtbewoners en bezoekers van het park dat het speelplein nog steeds afgesloten is.

Ik had u hieromtrent graag volgende vragen gesteld:

1. Wanneer heropent het speelplein? Voorziet Leefmilieu Brussel in een inauguratie van het speelplein waarop buurtbewoners uitgenodigd worden om mee verantwoordelijkheid te dragen in het onderhoud van het park? Welke controlemechanismes worden voorzien om het speelplein veilig te houden?
2. Werd het opgestelde bestek nauwlettend uitgevoerd?
3. Wanneer worden de Heras-hekken verwijderd die langs de heggen lopen en de toegangen "sluiten"?
 
 
Antwoord    1) Wanneer heropent het speelplein? Voorziet Leefmilieu Brussel in een inauguratie van het speelplein waarop buurtbewoners uitgenodigd worden om mee verantwoordelijkheid te dragen in het onderhoud van het park? Welke controlemechanismes worden voorzien om het speelplein veilig te houden?

De opening van het speelplein was gepland voor het voorjaar, maar de planning hangt nu af van de evolutie van de gezondheidscrisis die door COVID-19 wordt veroorzaakt. Er is een inhuldiging gepland, waarvoor de inwoners uiteraard zullen worden uitgenodigd. Wat de veiligheid van het speelplein betreft, zal worden voldaan aan de algemene veiligheidseisen (normen EN 1176 en EN 1177) en de algemene veiligheidsbeginselen op het gebied van ontwerp en fabricage. Het speelplein zal door een instantie voor inspectie en risicoanalyse van speelpleinen worden gekeurd. Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Daarnaast passeren de parkwachters gemiddeld 2 tot 3 keer per dag in het Scheutbos. Ze zijn bereid om in geval van nood ter plaatse te gaan, afhankelijk van hun werkrooster dat varieert naar gelang van de tijd van het jaar (8 tot 21 uur in de zomer).

‘s Nachts blijft het park open en is de controle ervan een verantwoordelijkheid van de politie die, voor zover mogelijk, haar patrouilles in het park intensiveert (wat ook overdag het geval is). De samenwerking met de politie van de zone verloopt vlot en Leefmilieu Brussel geeft de problemen van het park zo snel mogelijk door aan de politie.


2) Werd het opgestelde bijzonder bestek nauwlettend uitgevoerd?

Het bestek is over het algemeen nageleefd. Zoals voor elke werf zijn er wijzigingen aangebracht om te reageren op onvoorziene omstandigheden in de praktijk of op technische moeilijkheden. Ondanks enkele wijzigingen in het basisontwerp is het budget onder controle gehouden. De nadruk is gelegd op de kwaliteit en de integratie van het speelplein in zijn omgeving, alsook op de veiligheid van zijn infrastructuur.

Het gras zal dit voorjaar worden gezaaid zodra de weersomstandigheden dit toelaten. De koude temperaturen en vooral de hellende, met water doordrenkte bodem verhinderen immers dat het terrein wordt klaargemaakt om te zaaien. De bomen zullen volgende winter worden geplant, wanneer de plantperiode het beste is.3) Wanneer worden de Heras-hekken verwijderd die langs de hagen staan en de toegangen ‘sluiten’?

De Heras-hekken zijn bedoeld om de toegang tot de huidige bouwplaats te verhinderen. Ze zullen worden verwijderd op de dag dat het speelplein voor het publiek wordt geopend, dus zodra de werf is voltooid en het terrein begaanbaar is. Het is belangrijk dat het terrein niet wordt betreden voordat het gras is beginnen te groeien.