Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegankelijkheid van de Brusselse Recyparken.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 260)

 
Datum ontvangst: 01/04/2020 Datum publicatie: 26/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ingevolge onze bijzondere commissie van deze ochtend, kom ik even terug op mijn vraag  naar de toegankelijkheid van de Brusselse Recyparken. Op dit ogenblik geldt volgende regeling: “de verplaatsing naar een gewestelijke Recypark kan enkel in noodsituaties of bij dringende noodzaak (bijv. een overlijden of een verhuis). Echter, verschillende gemeenten kreunen momenteel onder het toenemend sluikstoren. In Vlaanderen werd beslist om alle Recyparken weer open te stellen vanaf 7 april, om tegemoet te komen aan het toenemend sluikstoren.

Mijn vraag naar u:
 
- Voorziet u in een verspoeling van de regel met betrekking tot de toeganklijkheid van onze gewestelijke Recyparken om zo de gemeentelijke netheidsdiensten- die op volle toeren draaien- te ondersteunen in hun strijd tegen sluikstoren?

- Een mogelijke piste is om grofvuil tijdelijk aan huis te laten ophalen. Hoe staat u tegenover dit voorstel?
 
 
Antwoord    1)
Het Agentschap Net Brussel heeft zijn Recyparks tijdens de inperkingsperiode opengehouden met een beperkte uurregeling, om de burgers in geval van nood, zoals bij een verhuizing of een overlijden, toe te laten zich, onder meer, van hun grofvuil te ontdoen. Ik zie er uiteraard op toe dat de uurregelingen indien nodig worden aangepast aan de federale aanbevelingen en de operationele vereisten.

Daarnaast mag sluikafval niet worden teruggenomen in de Recyparken. De Recyparken van het Agentschap Net Brussel zijn namelijk bedoeld om huishoudelijk afval te ontvangen, dat gesorteerd is in verschillende fracties (hout, metaal, harde kunststoffen, enz.). Dit gesorteerde afval wordt afgevoerd door erkende recyclagebedrijven waarmee het agentschap verplichtingen heeft op het gebied van conformiteit en sortering.2)
Het Agentschap Net Brussel heeft zijn ophaaldienst van grofvuil aan huis behouden tijdens de inperkingsperiode, zonder zijn aanbod te beperken.

Via deze dienst, die zeven dagen per week beschikbaar is, kunnen de burgers profiteren van een gratis ophaling van 3 m³ per huishouden per jaar.

De huidige wachttijd voor het maken van een afspraak voor het ophalen van grofvuil aan huis bedraagt minder dan een week.