Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanvullende maatregelen voor de handelaars tijdens deze COVID-19-gezondheidscrisis.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 224)

 
Datum ontvangst: 06/04/2020 Datum publicatie: 08/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onze zelfstandigen, handelaars en kmo’s worden zwaar getroffen door deze covid-19-crisis. Daarom moet de Brusselse regering alles in het werk stellen om hen te helpen deze moeilijke periode zo goed mogelijk te doorstaan.

Onze handelaars spelen een essentiële rol voor ons Gewest omdat ze de gezelligheid van de wijken beïnvloeden en een zeer belangrijke bron van lokale werkgelegenheid vormen.

Ik word aangesproken door een groot aantal handelaars die mij zeggen dat de maatregelen van het Gewest niet volstaan. De eenmalige premie van 4.000,00 euro is interessant maar ontoereikend omdat de eerste inperkingsperiode op 5 april is verstreken, maar is verlengd tot 19 april en wij menen dat deze waarschijnlijk opnieuw zal worden verlengd tot mei. Sommige deskundigen hebben het over begin juni.

Vlaanderen heeft voor deze handelaars bijkomende maatregelen aangekondigd. Als de sluiting langer dan 21 dagen duurt, kunnen ze nog steeds een vergoeding van 160 euro per dag krijgen.

Een soortgelijke maatregel zou zeer welkom zijn in Brussel.

Wat zijn de ideeën en plannen ter zake?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, maar zij valt onder de bevoegdheid van mevrouw Barbara Trachte.