Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende subsidies aan de vzw Atomium.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 256)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 05/06/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u misschien al weet, heeft de raad van bestuur van de vzw Atomium in februari 2020 een batig saldo van 800.000 euro goedgekeurd. Medio mei 2020 heeft de vzw Atomium (die ook het Adam Art&Design Atomium Museum en drie andere vestigingen beheert) een persbericht uitgebracht waarin ze wijst op een toekomstig tekort van 3 miljoen euro1. In iets meer dan drie maanden tijd is een batig saldo van 800.000 euro veranderd in een tekort dat op minstens 3.000.000 euro voor het boekjaar 2020 word geraamd! Dat verschil is enorm en de vzw Atomium zou dus failliet kunnen gaan... De vzw Atomium wijst erop dat ze "een KMO is die beheerd wordt als een privébedrijf en dus geen overheidssubsidies krijgt". Het kabinet van minister-president Vervoort somt wel op de internetsite van Transparencia verschillende jaarlijkse subsidies op die Brussels International aan de vzw stort2.

Daarover wil u de volgende vragen stellen:

Sinds 2018,

1. Welke bedragen heeft de overheid toegekend voor de renovatie van het gebouw van het Atomium?

2. Welke verschillende subsidies heeft Brussels International gestort aan de vzw Atomium (met voor elke subsidie: de datum, het doel en het precieze bedrag)?

3. De vzw Atomium (ondernemingsnummer: 0407.837.587) heeft 4 vestigingen (zie:
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/vestiginglijst.html?ondernemingsnummer=407837587). Welke verschillende gewestelijke subsidies zijn gestort aan elk van de vestigingen (met voor elke subsidie: de vestiging, de datum, het doel en het precieze bedrag)?

4. Hoe zit het met de eventueel andere toegekende subsidies die onder uw ministeriële bevoegdheden of ministerieel toezicht vallen of die afhankelijk zijn van een gewestelijke instelling/overheidsdienst?

5. Hoeveel bedraagt de huurprijs van het panoramisch restaurant?

6. Welke huurprijs wordt aangerekend aan de chocolatier die een verkooppunt heeft op de begane grond van het Atomium?

7. Wie zijn de huidige leden van de raad van bestuur van de vzw Atomium? Wie zijn de gecoöpteerde bestuurders?

8. Krijgen de bestuurders van de vzw Atomium presentiegeld? Zo ja, wie krijgt dat, wanneer en hoeveel? Wat zijn de jaarlijkse bedragen aan presentiegelden die de bestuurders sinds 2018 hebben ontvangen?

9. Na de laatste boekhoudkundige balans, wat zijn de netto activa en het maatschappelijk kapitaal van de vzw Atomium (netto activa = totaal van de activa zoals weergegeven in de balans verminderd met de schulden en voorzieningen. Met andere woorden, het gaat om het eigen vermogen van een vennootschap waarin geen correctie hoeft te worden aangebracht)? Is de waarde van de netto activa van de vzw Atomium gedaald tot minder dan de helft of een kwart van het maatschappelijk kapitaal? Zo ja, op welke datum(s)?

10. Wordt er gewestelijke steun bestudeerd en/of gepland om de vzw Atomium te helpen?


1 "Coronavirus: 3 miljoen tekort voor Atomium, dat steun aanvraagt", https://www.rtbf.be/info/regions/detail_coronavirus-3-millions-de-deficit-pour-l-atomium-qui-demande-de-l-aide?id=10502857, toegankelijk op 3 juni 2020.
2 https://transparencia.be/request/demande_dinformations_sur_lasbl#incoming-765, toegankelijk op 3 juni 2020.
 
 
Antwoord    1. Renovatie van het Atomium-gebouw

Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is iets meer dan 25 miljoen euro besteed aan de renovatie van het Atomium. Dat gebeurde op basis van de volgende verdeling:
- 15,250 miljoen euro toegekend via het Beliris-akkoord  
- 2,5 miljoen euro toegekend door de Stad Brussel
- 6,5 miljoen euro geleend door de vzw Atomium


2. De subsidies voor het Atomium

Sinds het begin van deze regeerperiode werden met het oog op de bevordering van het imago van Brussel de volgende subsidies toegekend aan het Atomium:

2019: samen met mijn collega Sven Gatz heb ik 20.000 euro toegekend voor de tentoonstelling over Bruegel, die van 2 september 2019 tot 7 september 2020 in het Atomium plaatsvindt.

2020: 20.000 euro voor de tentoonstelling chaise.stoel.chair.Defining Design, die van 13 mei tot 4 oktober loopt in het Adam Museum.


3. De entiteit Atomium

De vier vestigingseenheden vormen samen de vzw Atomium. De enige toelagen die het Brussels Gewest daaraan toekent, zijn degene die vermeld zijn onder punt 2.


4. Andere subsidies

De vzw Atomium krijgt naast de subsidies die vermeld zijn onder punt 2, geen enkele subsidie vanuit mijn andere bevoegdheden.


5. Huur van het panoramisch restaurant

Het Atomium is een private vzw die functioneert zonder structurele werkingssubsidie vanwege de overheid. U moet uw vraag dus stellen aan het Atomium.


6. Huur voor de chocoladewinkel

Het Atomium is een private vzw die functioneert zonder structurele werkingssubsidie vanwege de overheid. U moet uw vraag dus stellen aan het Atomium.

Ik wil er u echter op wijzen dat chocoladewinkel Leonidas al sinds 2015 weg is uit het Atomium.


7. Raad van bestuur

De huidige raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Zoubida Jellab – voorzitter – Stad Brussel
Delphine Houba – Stad Brussel
Francis Heirbaut – Stad Brussel
Lander Piccart – Stad Brussel
Paula Raiglot – Stad Brussel
Patrick Waterkeyn – vertegenwoordiger van de familie Waterkeyn
Frank Lelon – Brussels Gewest
Nicolas Van de Velde – Brussels Gewest
Vincent Carton de Tournai - federale overheid
Eric Dekeuleneer – gecoöpteerd
Pierre Klees - gecoöpteerd
Denis Delforge – Brussels Expo


8. Zitpenningen in de raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur krijgen geen zitpenningen.


9. Boekhoudkundige balans

Het Atomium is een private vzw die functioneert zonder structurele werkingssubsidie vanwege de overheid. U moet uw vraag dus stellen aan het Atomium.


10. Onderzochte en/of geplande geweststeun.

Het kabinet van de Minister-President heeft net als het kabinet van de Eerste Minister en dat van de burgemeester van Brussel een brief gekregen waarin het Atomium financiële steun vraagt om de financiële verliezen die het verwacht doordat er in de komende maanden allicht minder bezoekers zullen komen, te compenseren. De Brusselse Regering zal de situatie van het Atomium, net zoals die van de andere culturele en toeristische instellingen in Brussel, tijdens de volgende maanden dan ook zeer aandachtig opvolgen.