Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende uw medewerking aan de City Climate Challenge 303030 en aan de doelstellingen inzake koolstofneutraliteit van het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 127)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 22/06/2020 Datum publicatie: 11/08/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 18 november 2019 stelde ik u vragen over uw medewerking aan Brussels Meet Brussels en aan de City Climate Challenge 303030 en u antwoordde mij op 20 december 2019, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=143989&base=1&taal=fr

De eerste projecten betreffende CCC303030 moesten worden voorgesteld op 31 maart 2020, met de overhandiging van een Green Book.

Vandaag, 22 juni, wens ik volgende aanvullende informatie sedert uw antwoord op 20 december 2019.

1. Welke ideeën met betrekking tot de klimaatuitdagingen werden sindsdien door uw kabinet of door u naar voren gebracht?

2. Werd een (publiek-private) werkgroep opgericht waarbij uw kabinet betrokken is? Welke besturen onder uw bevoegdheid of toezicht nemen deel aan een werkgroep? Omvat de werkgroep ook andere ministeriële kabinetten?

3. Welke projecten met betrekking tot uw bevoegdheden werden ontwikkeld die een oplossing zouden kunnen bieden voor de klimaatuitdaging? Werden deze projecten alleen ontworpen voor Brussel?

4. Hebt u (of leden van uw kabinet/bestuur) deelgenomen aan het grote evenement dat gepland was voor het einde van het eerste kwartaal van 2020 om de ontstane projecten te presenteren die een oplossing zouden kunnen bieden voor de klimaatuitdaging? Hebt u het Green Book ontvangen? Wat zijn de eventuele samenwerkingen en/of gemaakte kosten?

5. Zijn nieuwe gewestelijke autoriteiten (besturen) onder uw bevoegdheid of toezicht betrokken geweest bij het CCC3030-initiatief? Op welke manier(en) werken zij aan het faciliteren van de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten?

6. Werd de klimaatdimensie geïntegreerd binnen elk overheidsorgaan (en bestuur) dat onder uw bevoegdheden of toezicht valt? Werden nieuwe becijferde operationele doelstellingen opgenomen in de richtsnoeren? Zo ja, wat zijn deze doelstellingen en cijfers?
 
 
Antwoord    Ter gelegenheid van Brussels Meets Brussels in oktober 2019 werd inderdaad de datum van 31 maart vooropgesteld, voor de voorstelling van de eerste projecten van de City Climate Challenge 303030 en van het zogenaamde Green Book. De coronacrisis heeft deze timing echter stevig in de war gestuurd. Het voorziene evenement van 31 maart werd door de verstrengde veiligheidsmaatregelen geannuleerd en een deel van de werking diende door de initiatiefnemers aangepast te worden. Zoals wij ook al in ons vorig antwoord aangaven verwachtten de initiatiefnemers in deze eerste fase geen actieve rol van de administraties en/of overheid. Bedoeling van het evenement van 31 maart was om de projecten voor te kunnen stellen aan de beleidsverantwoordelijken.

In het gewijzigde opzet van de City Climate Challenge 303030 gebeurde dat door middel van videocalls. Tijdens deze calls werden de reeds gedefinieerde projecten voorgesteld. Navraag leert dat deze calls tot op heden reeds werden georganiseerd met collega’s Trachte (maandag 6 juli), Van den Brandt (vrijdag 10 juli) en Clerfayt (donderdag 16 juli). In de loop van september zal er ook een call met collega Maron plaats vinden. Wij wachten zelf ook op een uitnodiging van de initiatiefnemers, waarop wij met enthousiasme in zullen gaan.

Zonder vooruit te lopen op de zaken, kunnen we wel al stellen dat enkele zaken/projecten die geciteerd worden in het GreenBook dat Beci intussen publiceerde op haar website, voor ons inderdaad mogelijkheden tot actieve samenwerking zouden inhouden. Ze liggen overigens ook in lijn met de maatregelen die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nam in het kader van de relancemaatregelen naar aanleiding van de covid 19-crisis. Het lijkt ons echter nuttig om hiervoor eerst in overleg te gaan met de projectindieners en initiatiefnemers, alvorens op voorhand al de contouren vast te leggen van de gezamenlijk overeen te komen engagementen.