Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de toewijzing van de Covid-budgetten met naleving van genderbudgeting zoals bepaald bij de ordonnantie houdende de integratie van genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 16)

 
Datum ontvangst: 02/07/2020 Datum publicatie: 05/10/2020 Referentie: B.I.V. 5 (20/21), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 05/10/2020 Referentie: B.I.V. 5 (20/21), Blz. 14
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2020 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 5 (20/21) 12
05/10/2020 Tussenkomst John Pitseys B.I.V. 5 (20/21) 13
05/10/2020 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 5 (20/21) 14
05/10/2020 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 5 (20/21) 15