Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegekende subsidies aan de Brusselse gemeenten voor het creëren van fietsparkeervoorzieningen.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 562)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 15/09/2020 Datum publicatie: 03/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Elk jaar kent het Brussels Gewest subsidies toe aan de Brusselse gemeenten voor het creëren van fietsparkeervoorzieningen in de 19 gemeenten. Zo ondersteunt het gewest de gemeenten bij het creëren van de broodnodige infrastructuur om fietsen veilig te kunnen parkeren.

Mijn vragen:

· Kunt u voor de afgelopen projectperiode een overzicht geven per gemeente van de toegekende bedragen en het aantal gecreëerde installaties?

· Over hoeveel projecten gaat het per gemeente?

· Als er gemeenten zijn zonder projecten, om welke reden is dat?
 
 
Antwoord    Wat betreft de subsidieaanvragen voor veilige en niet-veilige fietsenstallingen, hebben 13 gemeenten subsidies ontvangen naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het jaar 2019. Twee dossiers hadden eind 2019 te kampen met administratieve problemen en konden niet in deze begroting worden vastgelegd. Hoewel zij uiteindelijk in 2020 zijn vastgelegd, komen zij overeen met projecten die in het kader van de oproep van 2019 zijn ingediend.

Anderlecht, 17.271,54 €,
Oudergem, 19.543,44 €,
Sint-Agatha-Berchem, 7.734,32 €,
Brussel-Stad, 24.048,75 € (ten laste van de begroting 2020)
Vorst, 24.947,78 €,
Elsene, 23.988,25 €,
Jette, 14.392,25 €,
Molenbeek, 19.190,60 € (ten laste van de begroting 2020)
Sint-Gillis, 24.135,38 €,
Schaarbeek, 29.495,40 €,
Ukkel, 16.486,09 €,
Watermaal-Bosvoorde, 17.154.01 €,
Sint-Lambrechts-Woluwe, 15.600,00 €,

Parking.brussels plaatst ook fietsboxen in de gemeenten. Deze boxen blijven eigendom van Parking.Brussels en worden dus niet gesubsidieerd. Hier is de lijst van de dozen die we in 2019 hebben geplaatst:
Anderlecht - 2
Oudergem - 2
Sint-Agatha-Berchem - 2
Etterbeek - 2
Elsene - 2
Jette - 2
Sint-Gillis - 2
Schaarbeek - 2
Ukkel - 2
Brussel-Stad - 2

Wat het beveiligd fietsparkeren betreft, varieert het aantal aanvragen tussen 5 en 12 naargelang de gemeente.

Wat het niet-beveiligd fietsparkeren betreft, varieert het aantal aanvragen tussen 20 en 100 naargelang de gemeente.

Alle aanvragen werden goedgekeurd en we weten niet waarom bepaalde gemeenten deze stappen niet hebben gezet.