Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verbod op sigaretten in de parken.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 498)

 
Datum ontvangst: 10/09/2020 Datum publicatie: 16/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vorig parlementair jaar vroeg ik u naar de kwestie van de sigaretten in parken en groene ruimten die door Leefmilieu Brussel worden beheerd. Dat was een reactie op het project van de schepen voor groene ruimten van de Stad Brussel; een project dat bestond uit een rookverbod in alle parken die door de Stad worden beheerd.

De Brusselaars die in onze parken wandelen, komen vooral op zoek naar een bepaalde luchtkwaliteit. Een dergelijke maatregel is een doeltreffende manier om het roken tegen te gaan, maar ook om te zorgen voor een aangename omgeving in parken en groene ruimten, met name op het gebied van netheid en luchtkwaliteit.

U noemde het verbod op sigaretten dat al sinds 2005 van kracht is in speeltuinen. Dat is goed nieuws. Maar ik sta erop dat het nodig is om nog verder te gaan.

Tijdens mijn laatste interventie stond u open voor een discussie en een verder onderzoek van het onderwerp. Des te meer omdat het hier gaat over problemen met het beheer van schadelijk en moeilijk te verwerken afval. U zei ook dat u de wenselijkheid van een dergelijk verbod in Brussel wilde beoordelen door inspiratie te putten uit andere steden die ervoor gekozen hebben om het roken in hun groene ruimten te verbieden om deze milieuplaag te bestrijden.

Bijgevolg wil ik graag weten hoe deze zaak vordert door u de volgende vragen te stellen:

- U vertelde mij dat er objectiveringswerk zou worden verricht. Bent u daarmee begonnen? Kunt u mij specifieke informatie geven over een tijdschema?

- U vertelde me ook dat u van plan was een project uit te voeren om het gebrek aan netheid in onze openbare ruimten te objectiveren, iets wat ik toejuichte. Waar staat u met de vooruitgang van deze zaak?
 
 
Antwoord    1/

Het probleem van de sigarettenpeuken in onze openbare ruimten is een van de prioritaire werkpunten en zal worden behandeld in het kader van de werkgroepen met meerdere actoren van de gezamenlijk ontwikkelde stedelijke netheidsstrategie.

De door u aangehaalde objectiveringswerkzaamheden zullen deel uitmaken van de ontwikkeling van een meer globale visie die ons in staat zal stellen de (gebrekkige) netheid van onze straten te objectiveren.

Dit project wordt in het volgende antwoord toegelicht.


2/

Dit project voor de objectivering van de openbare netheid werd aangevat met een testfase in september 2020.

Voor deze fase heeft het Agentschap Net Brussel samengewerkt met de gemeente Elsene.

Het methodologisch instrument van de
Association des Villes pour la Propreté Urbaine werd hiervoor gebruikt.

Sommige Brusselse gemeenten zijn op de hoogte van dit instrument en gebruiken het al op hun grondgebied.

Het Agentschap Net Brussel zoekt momenteel naar manieren om het gebruik van een gemeenschappelijk instrument te veralgemenen.

De volgende stap zal zijn om de verschillende netheidsactoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond dit project te verenigen.

Deze doelstelling valt binnen het kader van de co-constructie van de stedelijke netheidsstrategie met meerdere actoren.

Ter herinnering, stelt het project voor de objectivering van de netheid, dat onder mijn impuls door het Agentschap Net Brussel wordt gedragen, ons in staat om de belangrijkste vervuilingen te identificeren voor de uitvoering van specifieke actieplannen of om de evolutie van het netheidsniveau in de loop van de tijd te meten.