Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de renovaties van leegstaande gebouwen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de financiering ervan.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 337)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 11/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u ongetwijfeld weet, is er in november 2019 een Brusselse Burgerassemblee opgericht door Agora. De eerste taak van deze Assemblee was het identificeren van de thema's waaraan de uitgelote Brusselaars zouden werken. Er is gekozen voor het thema huisvesting.

Deze Brusselse Burgerassemblee werkt al maanden aan concrete voorstellen om de huidige situatie te verbeteren. In de loop van hun beraadslagingen zijn er bepaalde vragen gerezen over de leegstaande gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat meer specifiek over de renovatie van leegstaande gebouwen op initiatief van het Gewest.

Door het werk van de actoren in het veld hebben we op sommige van deze vragen een antwoord gevonden. Op volgende vragen vonden wij echter geen antwoord. Alvast bedankt voor het licht dat u op deze zaken kan schijnen:

- Hoeveel leegstaande gebouwen zijn door het gewest gerenoveerd?
- Aan wie werden de gerenoveerde gebouwen beschikbaar gesteld? Onder welke voorwaarden?
- Welke budgetten zijn hiervoor beschikbaar gemaakt?
- Welke financieringsbronnen zijn hiervoor gebruikt? Zijn er privéleningen aangegaan of publiek-private partnerschappen? Geeft u hierin voorrang aan actoren van het maatschappelijk middenveld? Of zijn dit samenwerkingen met publieke actoren?
- Welke voorwaarden zijn verbonden aan deze financiering?
 
 
Antwoord    Brussel Huisvesting is geen vastgoedoperator en renoveert dus geen woningen.

De opdracht van het Brussels Gewest op het vlak van leegstaande woningen is om leegstand te voorkomen en te sanctioneren. Een woning of een deel van een voor huisvesting bedoeld gebouw leeg laten staan, is immers een inbreuk op de Brusselse Huisvestingscode.

Er bestaan oplossingen om de administratieve geldboete (van 500 euro/m gevel) te vermijden. De Cel Leegstaande Woningen staat volledig ter beschikking van eigenaars van wie het pand leegstaat om andere redenen dan speculatie. De cel zal hen doorverwijzen naar de gewestdiensten die het best zijn aangewezen voor hun situatie en hun vragen.

Dankzij de renovatiepremies kan een eigenaar – die aan de toekenningsvoorwaarden voldoet – de nodige werkzaamheden uitvoeren om een woning opnieuw aan te passen aan de bewoonbaarheidsnormen.

Eigenaars die problemen hebben met het administratief en financieel beheer dat met de verhuur samenhangt, kunnen de verhuur toevertrouwen aan een Sociaal Verhuurkantoor.

Momenteel werken we aan een herziening van de maatregelen om leegstand tegen te gaan, om ervoor te zorgen dat er meer leegstaande panden opnieuw op de woningmarkt worden gebracht, en dit met name door de gemeenten met een opdracht te belasten via het gemeentecontract zoals bepaald in het meerderheidsakkoord.