Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van het openbaar beheersrecht door de gemeenten.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 398)

 
Datum ontvangst: 23/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe bestaat er een samenwerkingsverband tussen de openbare en de privésector op het vlak van de bouw van nieuwe woningen. De transformatiewerken aan het kantoorgebouw “Antares” tot woningen zijn van start gegaan. Het sociaal verhuurkantoor van Sint-Lambrechts-Woluwe zal de huurprijs van deze woonsten vastleggen.

Mijn vragen zijn de volgende:

­ Werd het openbaar beheersrecht sinds 2019 herhaaldelijk gebruikt?

­ Welke gemeenten hebben gebruikgemaakt van dit recht door verlaten gebouwen te vorderen voor de bouw van nieuwe woningen?

­ Wat is het aantal door de overheid gerenoveerde gebouwen met als doel het leegstaand vastgoed te bestrijden?
 
 
Antwoord    Brussel Huisvesting is niet op de hoogte van alle uitoefeningen van het openbaar beheersrecht door de gemeenten.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de bereidheid van openbare vastgoedbeheerders om dit soort acties te initiëren en de daadwerkelijke toepassing van het openbaar beheersrecht.

Bepaalde gemeenten en hebben immers herhaaldelijk lijsten opgesteld van woningen waarop mogelijk een OBR van toepassing zou kunnen zijn en hebben daartoe brieven naar de eigenaars van deze woningen gestuurd, maar uiteindelijk hebben slechts weinig initiatieven daadwerkelijk geleid tot het in beheer nemen van een woning.

Sinds 2019 hebben de gemeenten drie keer een beroep gedaan op de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI): één keer in 2019 en twee keer in 2020 om leegstaande woningen te bezoeken in het kader van het openbaar beheersrecht.

Ik wil eraan herinneren dat het in de procedure van het openbaar beheer niet verplicht is om een beroep te doen op de DGHI.

Vier gemeenten hebben de DGHI ingeschakeld in het kader van de procedure van het openbaar beheer: Brussel-Stad, Vorst, Sint-Gillis en Etterbeek.

Wat betreft het aantal gebouwen dat door de overheid wordt gerenoveerd om leegstand tegen te gaan, heeft Brussel Huisvesting 3 gevallen geïdentificeerd waarbij de procedure volledig werd doorlopen waarbij na onderhandeling met de eigenaar is overgegaan tot een inbeheername van de woning.  De enige gedwongen inbeheername die tot nu toe werd ondernomen, werd geïnitieerd door de Stad Brussel.