Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sociale bescherming van de koeriers van UberEats en Deliveroo.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 264)

 
Datum ontvangst: 03/11/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De covid-19-crisis heeft een negatieve invloed gehad op het inkomen van vele medeburgers. Onder hen bevinden zich dienstverleners zoals de koeriers van UberEats en Deliveroo. Deze laatsten hebben immers hun activiteiten tijdens de crisis zien afnemen en genieten desondanks geen enkele sociale bescherming.

- Weet u hoeveel zelfstandigen zich in die situatie bevinden?

- Welke maatregelen hebt u getroffen om het gebrek aan sociale bescherming, waarmee vooral dat soort zelfstandigen geconfronteerd worden, te compenseren?
 
 
Antwoord    Het bestuur Brussel Economie en Werkgelenheid beschikt niet over gegevens met betrekking tot het aantal koeriers dat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief is. Er bestaan namelijk verschillende statuten waaronder koeriers hun activiteit kunnen uitoefenen, die gemeenschappelijk zijn met andere sectoren waarin de deeleconomie actief is. De sociale bescherming van werknemers in de deeleconomie is een federale bevoegdheid. Ik nodig u daarom uit om uw vraag voor te leggen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.