Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bouw van sociale woningen in Brussel.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 399)

 
Datum ontvangst: 23/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Geconfronteerd met de toegenomen vraag naar sociale huisvesting, heeft de regering beloofd in 64.000 nieuwe woningen te voorzien tegen 2024. Zo deed u, in plaats van alleen in te zetten op nieuwbouw, een oproep aan de privésector omdat u van plan was sleutel-op-de-deurwoningen te kopen.

­ Hoeveel bestaande woningen heeft het Gewest sinds die aankondiging aangekocht om dit doel te bereiken?

­ Hebben er vastgoedontwikkelaars gereageerd op de projectoproep? Zo ja, welke?

­ Welk bedrag zal worden besteed aan de bouw van nieuwe sociale woningen voor de stad Brussel?
 
 
Antwoord    Allereerst vindt u hieronder ter verduidelijking de verbintenissen van de regering zoals uiteengezet in de GBV: “De Regering zal binnen de vijf jaar de bouw van de 6.400 woningen voltooien die gepland staan in het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen. Deze zullen, naargelang hun huidige staat van vordering, gebruik kunnen maken van versnelde stedenbouwkundige procedures om de productietermijn in te korten. “ Het gaat dus om 6.400 woningen en niet 64.000 woningen.

Zoals u weet, werd er bovendien een noodplan voor huisvesting voorgelegd aan de Regering. Dit plan zal de acties die worden voorzien in de GBV en de beleidsnota in detail beschrijven. In dit plan wordt inderdaad voorzien om een aankoopstrategie uit te rollen om het productietempo van openbare woningen te versnellen. De privésector zal vanaf het eerste kwartaal van 2021 worden gemobiliseerd en de BGHM zal verantwoordelijk zijn voor de omkadering van deze aankoopstrategie.

De regering heeft echter niet gewacht om verder te gaan met de invoering van het reeds bestaande mechanisme van sleutel-op-de-deuraankopen. Ter herinnering: sinds de invoering van dit mechanisme in 2018 zijn 9 sleutel-op-de-deuraankopen goedgekeurd, goed voor een totaal van 448 woningen:
- het project Miroir in Jette (84 woningen);
- het project Les Sources in Vorst (39 woningen);
- het project Bervoets in Vorst (38 woningen);
- het project Emaillerie in Sint-Jans-Molenbeek (38 woningen);
- het project Dries/Libris in Vorst (53 woningen);
- het project Raaf in Schaarbeek (18 woningen);
- het project Biebuyck in Neder-over-Heembeek (42 woningen);
- het project Pierreries in Laken (82 woningen);
- het project Evereast in Evere (54 woningen).

Het is jammer genoeg onmogelijk om de enveloppe te bepalen die specifiek beschikbaar is voor het grondgebied van de Stad Brussel. Het is namelijk in functie van de door privéontwikkelaars ingediende projecten dat de BGHM geval per geval de wenselijkheid en de haalbaarheid van de aankoop beoordeelt. Er is geen specifieke enveloppe gewijd aan bepaalde gemeenten.