Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanvragen voor opvang ingevolge partnergeweld.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 400)

 
Datum ontvangst: 23/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De inperkingsmaatregelen hebben geleid tot een toename van de aanvragen voor opvang als gevolg van huiselijk geweld in het Brussels Gewest. Volgens een studie van de organisatie "Brussel Preventie en Veiligheid" zijn deze aanvragen in april met "253%" gestegen.

­ Wat is het precieze aantal vrouwelijke slachtoffers van dit verschijnsel?

­ Werden er nieuwe opvangcentra opgezet om dit te bestrijden? Zo ja, welke?

­ Welke trend kan worden waargenomen in de periode na de inperking, zijn de aanvragen voor onderdak aanzienlijk gedaald? Zo ja, welk niveau hebben ze op dit moment?
 
 
Antwoord    Zoals u aangeeft in uw vraag, is de COVID-19-crisis een bijzonder lastige periode voor personen die thuis te maken krijgen met partnergeweld.

Naar aanleiding van die vaststellingen, heb ik vanaf maart aan meerdere initiatieven deelgenomen zodat er op een gecoördineerde manier kan worden ingegrepen. Zo werden de Brusselse en intra-franstalige task forces familiaal geweld opgericht en zijn binnen de Interministeriële conferentie vrouwenrechten initiatieven ontsproten en besproken.

Het is moeilijk om precieze cijfers te geven over het aantal slachtoffers van partnergeweld sinds de lockdownmaatregelen zijn genomen.

Niet alle meldingen van slachtoffers bereiken immers de officiële kanalen voor de melding of aangifte van partnergeweld.

Uit de analyse van Brussel Preventie en Veiligheid (
https://bps-bpv.brussels/nl/nieuwe-publicatie-intrafamiliaal-geweld-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-tijdens-de) die u in uw vraag vermeldt, blijkt bovendien dat het aantal PV’s en registraties bij de politie is gedaald tijdens de lockdown in maart. Experts benadrukken hier de context: door het gebrek aan sociale contacten en mogelijkheden om alleen te zijn, is het des te moeilijker voor slachtoffers om zich te verplaatsen naar een politiekantoor om geweld te melden of aan te geven.

De cijfers van de hulplijnen spreken voor zich: er was een verdrievoudiging van het aantal telefoongesprekken zowel op de Franstalige als de Nederlandstalige hulplijnen en er was sprake van een exponentiële toename van het aantal contacten per chat.


Wat betreft de aanvragen tot opvang, liet het Centrum ter preventie van partner- en familiaal geweld een toename van maar liefst 253% noteren.

Bovendien verwachten experten dat veel slachtoffers van huiselijk geweld wachten tot het einde van de COVID-maatregelen om stappen te nemen om het geweld te doen stoppen.


Wat betreft de extra opvang, zijn er vanuit de Franse Gemeenschapscommissie en vanuit de VGC initiatieven genomen om extra opvangplaatsen te voorzien, bijvoorbeeld via de tijdelijke inrichting van een hotel als opvangplaats voor slachtoffers en hun kinderen.

In het Gewestelijk Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen is ook een maatregel daartoe voorzien (actie 49):
Oprichten van een opvangcentrum, een tijdelijke verblijfplaats, waar vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld met of zonder kinderen terecht kunnen in afwachting van een duurzame woonoplossing.

Deze maatregel valt onder de verantwoordelijkheid van Brussel Huisvesting, de BGHM en de GGC. Zij hebben als doel het aantal opvangplaatsen aanzienlijk te verhogen voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en niet meer thuis kunnen wonen. Het opvangcentrum moet ook een antwoord kunnen bieden op de behoefte van alleenstaande vrouwen of vrouwen met kinderen.


Wat betreft de periode na de eerste lockdown en de impact van de versoepeling van de maatregelen, blijkt uit een rondvraag bij de opvangplaatsen dat zij volzet zijn, en er wachtlijsten zijn voor bepaalde opvangplaatsen. Hulpcentra zien zich bovendien genoodzaakt de capaciteit van hun centra soms te verminderen om de COVID-19-maatregelen te kunnen naleven. De aanvragen tot opvang daalden dus zeker niet na de versoepeling van de maatregelen, integendeel: het effect van de lockdown laat zich pas een paar maanden later voluit voelen.