Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kandidaatstelling van uw kabinet voor de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming - follow-up.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 213)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 18/11/2020 Datum publicatie: 21/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 oktober 2019 ondervroeg ik u over de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en de deelname van uw kabinet aan dit labelprogramma. In uw antwoord van 27 november 2019 bracht u ons op de hoogte van uw initiatieven op het gebied van ecologisch beheer en milieubeheer: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=143707&base=1

Op 12 november 2020 werd een nieuwe informatiesessie in de vorm van live webinars aangeboden aan in aanmerking komende instellingen die willen werken aan een ecodynamische aanpak. Volgens mijn informatie zal de volgende informatiesessie plaatsvinden op 8 december 2020.

Deze 17 november 2020 wil ik graag terugkomen op de vooruitgang die is geboekt en de goede praktijken op het gebied van ecologisch beheer die uw kabinet sinds mijn vorige schriftelijke parlementaire vraag heeft toegepast.

In uw hoedanigheid van Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, zou ik u het volgende willen vragen:

1. Hebben de leden van uw kabinet deelgenomen aan de opleiding "Communicatie en milieu: uw team mobiliseren!" die plaatsvond op dinsdag 18 februari 2020?

2. Heeft uw kabinet deelgenomen aan de informatiesessie in de vorm van webinars op 12 november 2020?

3. Heeft uw kabinet een project voor ecologisch beheer en een uitvoeringsplan opgesteld en zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
 
 
Antwoord    Er hebben geen werknemers van mij kabinet deelgenomen aan de opleiding “communicatie en Milieu: hoe teams mobiliseren” die op dinsdag 18 februari 2020 plaatsvond.

Mijn kabinet heeft niet deelgenomen aan het Webinar van 12 november 2020.

Mijn kabinet heeft geen ECO-Managementproject geen implementatieplan gedefinieerd en ook geen aanvraag ingediend voor de nieuwe versie van het label “Ecodynamische onderneming”.