Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verkeer van bakfietsen van 1,20 meter breed op de Brusselse fietspaden.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 697)

 
Datum ontvangst: 03/12/2020 Datum publicatie: 26/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Om het beroepsgoederenvervoer met bakfietsen als alternatief voor gemotoriseerde voertuigen aan te moedigen, heeft het Brussels Gewest onlangs een proefproject opgestart waarbij fietskarren van ongeveer 1,20 meter breed, mits vergunning, in onze straten mogen circuleren. Bovendien heeft de federale regering een toekomstige wijziging van het verkeersreglement aangekondigd om de maximumbreedte van fietsaanhangwagens uit te breiden tot 1,20 meter (i.v.m. 1 meter nu) en dit alleen indien gebruikt in het kader van een proefproject voor het vervoer van goederen.

Met dergelijke afmetingen zou het inhalen en oversteken tussen twee bakfietsen en zelfs tussen een bakfiets en een gewone fiets op een fietspad een probleem kunnen worden.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1. Kan u bevestigen dat de bakfietsen van 1,20 meter breed die mogen rondrijden, gebruik kunnen maken van de fietspaden in ons Gewest, ook de van de rijweg gescheiden fietspaden?

2. Kan u mij verzekeren dat de aanbevolen, standaard- en minimumbreedtes voor gemarkeerde fietspaden in één richting en voor van de rijbaan gescheiden fietspaden in één of twee richtingen in het Fietsvademecum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat Brussel-Mobiliteit in 2018 heeft gepubliceerd, vandaag nog steeds van kracht zijn?

­ Als dit het geval is, zijn er dan plannen om de fietspaden te verbreden, zodat bakfietsen gemakkelijk kunnen rijden, met een breedte van 1,20 meter?
­ Zo niet, kunt u mij dan de momenteel geldende aanbevolen, standaard- en minimumbreedtes mededelen?

3. Kan u mij zeggen wat wordt bedoeld met "uitzonderlijke omstandigheden" en "beperkte delen" met betrekking tot de minimumbreedte van fietspaden?

4. Kan u mij zeggen welk percentage van de fietspaden in Brussel minimumafmetingen heeft?

5. We weten ook dat bakfietsen moeilijker bochten maken dan "gewone" fietsen. Kan u mij verzekeren dat de fietsvoorzieningen in onze regio zelfs de breedste bakfietsen de mogelijkheid bieden om binnen de grenzen van de fietspaden te manoeuvreren zonder andere fietsers te hinderen?
 
 
Antwoord    Cargofietsen met een breedte van 1,20 meter mogen gebruik maken van de fietspaden in onze regio, aangezien een fiets die een aanhangwagen voorttrekt gelijkgesteld is aan een fiets.

De aanbevolen breedtes werden niet aangepast sinds de publicatie van de vademecums, te weten 1,30 meter voor gemarkeerde fietspaden en een standaard van 1,80 meter (en zelfs 2,50 meter voor fietspaden met veel verkeer, op het Fiets+-netwerk) voor afgescheiden fietspaden, met een minimum van 1,50 meter. Het tweerichtingsfietspad is standaard 3 meter breed (4 meter op het Fiets+-netwerk), met een minimum van 2,50 meter. De nieuwe fietspaden moeten conform deze normen zijn. De oude niet-conforme fietspaden worden geleidelijkaan verbreed. Sommige zogenaamde coronafietspaden voldoen al aan deze norm, met name op de Terhulpsesteenweg, waar het vorige fietspad 1 meter breed was,
zonder bufferzone.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw vademecum over de goede aanleg van fietssnelwegen. De aanbevolen breedtes in dat vademecum zijn ambitieuzer dan die van het vademecum fietspaden.

Als “uitzonderlijke omstandigheden” kunnen bijvoorbeeld worden beschouwd een weggedeelte waar een afgescheiden fietspad noodzakelijk is met het oog op de veiligheid, wegens de aanwezigheid van veel vrachtwagens of een zeer steile straat. De idee van een “beperkt weggedeelte” is ook van toepassing in die gevallen, en dat betekent dat het weggedeelte waar de fietser niet mag worden voorbijgestoken wegens de smalheid van de inrichting, moet worden beperkt tot een honderdtal meter om gevaarlijke voorbijsteekmanoeuvres via het trottoir te vermijden.

Om het aandeel van fietspaden met minimale afmetingen in Brussel te kennen, had Brussel Mobiliteit onlangs al een "mobile mapping"-project opgestart. De gegevens zullen tegen de zomer van dit jaar beschikbaar zijn.

Leveranciers moeten soms hun route aanpassen afhankelijk van de breedtes. Het grootste deel van hun route leggen ze via de weg af. Want het Brusselse wegennet telt 2.133 km straten waar fietsers mogen rijden, waarvan 188 km is uitgerust met fietspaden. Bijkomende kwaliteitsvolle fietspaden zijn op veel plaatsen nog wenselijk, maar ook de autoluwe mazen uit het Good Move-plan zullen essentieel zijn voor fietsers en cargofietsen.