Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gewestelijk kwaliteitslabel voor studentenwoningen

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 462)

 
Datum ontvangst: 18/12/2020 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Sinds januari 2018 hebben verhuurders van studentenwoningen de mogelijkheid om het label " Kwaliteitsvolle studentenwoning" te verkrijgen. Dankzij dit label krijgen verhuurders een zekere zichtbaarheid van de panden die ze te huur aanbieden aan studenten en kunnen ze bij een huurgeschil een beroep doen op de diensten van erkende bemiddelaars. Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2017 stelt de voorwaarden vast waaraan studentenhuisvesting moet voldoen om dit label te verkrijgen. Jammer genoeg wordt in de basisvereisten waaraan deze woningen moeten voldoen, niet vermeld dat zij aangepast moeten zijn aan personen met beperkte mobiliteit. Niettemin durf ik te hopen dat sommige van deze woningen aan deze eis voldoen.
Ik heb de volgende vragen:
o Hoeveel studentenwoningen met het label "Kwaliteitsvolle studentenwoning” zijn geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit?
o Beschikt u over cijfers betreffende het aanbod en de vraag naar aangepaste woningen voor personen met beperkte mobiliteit in het Brussels Gewest?
 
 
Antwoord    Brussel Huisvesting beschikt niet over statistieken betreffende het aantal labels voor studentenwoningen dat werd toegekend voor woningen die toegankelijk zijn voor PBM. Dit wordt namelijk niet in aanmerking genomen bij de toekenning van het gewestelijke label "kwaliteitsvolle studentenwoning".

Bovendien beschikt Brussel Huisvesting evenmin over cijfers in verband met de vraag naar en het aanbod van PBM-woningen, aangezien deze niet worden opgenomen in de gegevens van het Overzicht van de Huisvestingsvergunningen.