Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kantorenleegstand in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 467)

 
Datum ontvangst: 18/12/2020 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De huidige gezondheidscrisis gaat gepaard met een veralgemening van het telewerk binnen de bedrijven. Veel waarnemers voorspellen dan ook een toename van de kantorenleegstand. Bovendien werd de omzetting van leegstaande kantoren in woningen vaak genoemd als een oplossing voor het woningtekort. In de 38e editie van het Observatorium van de Kantoren, gepubliceerd in 2019, onthult perspective.brussels dat de leegstand van de kantooroppervlakte in Brussel 7,5% bedraagt op het niveau van het Gewest. In de publicatie staat ook dat in 20 jaar tijd 1.330.000 m² kantooroppervlakte een nieuwe bestemming heeft gekregen. Deze kantoren werden hoofdzakelijk omgebouwd tot woningen (65%).
Mijn vragen zijn dus als volgt:
o Beschikt u over geactualiseerde cijfers over het aantal kantoren dat in het jaar 2020 omgebouwd werd tot woningen?
o Is er een stijgende of dalende trend in de omzetting van kantoren naar woningen in vergelijking met het jaar 2019?
o Beschikt u over cijfers van het jaar 2020 met betrekking tot het leegstandspercentage op de kantorenmarkt?
o Is er een stijgende of dalende trend in de kantorenleegstand n het Brussels Gewest?
 
 
Antwoord    Uw eerste twee vragen vallen onder de bevoegdheid van de heer Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed.

De laatste twee vragen vallen onder de bevoegdheid van de heer Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.