Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de energiepremies

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 654)

 
Datum ontvangst: 19/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Gewest kent isolatiepremies toe om Brusselaars in staat te stellen te investeren in isolatie met als doel hun facturen te verlagen en, meer algemeen, het energieverbruik van gebouwen te verminderen. Dit is van essentieel belang, aangezien de kwaliteit van de huisvesting een factor is die zeer zwaar weegt op de energiefactuur. En het zijn de gezinnen met lage inkomens die het vaakst gedoemd zijn tot het verhuren van vervallen, slecht geïsoleerde en dus energieverslindende woningen. Daarom zouden wij graag nadere gegevens ontvangen over de isolatiepremies.

Daarom heb ik de volgende vragen:
- Hoeveel premies voor energie-audits werden betaald in het Brussels Gewest, per gemeente, in 2019 en 2020?
- Hoeveel dakisolatiepremies werden er in 2019 en 2020 betaald in het Brussels Gewest per gemeente?
- Hoeveel premies voor muurisolatie werden er in 2019 en 2020 betaald in het Brussels Gewest, per gemeente?
- Hoeveel premies voor vloerisolatie werden in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Hoeveel premies voor superisolerende beglazing werden er in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Hoeveel premies voor mechanische ventilatie werden in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Hoeveel premies voor gascondensatieketels werden in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Hoeveel premies voor thermische regulering werden in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Hoeveel premies voor warmtepompverwarming werden in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Hoeveel premies voor de warmtepomp voor sanitair warm water werden in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Hoeveel premies voor collectieve schoorsteenbekleding werden in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Hoeveel premies voor zonneboilers werden in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Hoeveel premies voor de periodieke EPG-controle werden in het Brussels Gewest betaald per gemeente in 2019 en 2020?
- Wat is het totale bedrag van deze premies die in 2019 en 2020 worden betaald?
- Hoeveel gebouwen werden dankzij deze premie voor isolatiewerken geïsoleerd in 2019 en 2020?
 
 
Antwoord    Er wordt verwezen naar het antwoord nr. 653 aan mevrouw Françoise De Smedt.