Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de week van de zero afval

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 672)

 
Datum ontvangst: 29/01/2021 Datum publicatie: 23/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het is geweten dat het beste afval het afval is dat men niet produceert. Uitgaande van deze vaststelling zit het concept van zero afval in de lift. Het idee is simpel, de benaming zegt het. Persoonlijk denk ik dat het een essentiële weg is om de meer dan 400 kg per inwoner per jaar in het Brussels Gewest te verminderen.

Toch blijft zero afval een moeilijk te realiseren keuze. De eerste uitdaging is vaak om plaatselijke winkels te vinden waar producten zonder verpakking kunnen worden gekocht. Het vereist bovendien meer management en planning. Daarom is een bewustmakingsweek over zero afval, "zero waste week", gelanceerd. Het doel is zero afval te bevorderen door middel van een reeks activiteiten om tips uit te wisselen en ervaringen te delen. De laatste editie vond afgelopen november plaats.

Gelet op de huidige periode is het duidelijk dat de organisatie van deze weken gecompliceerder is. Het blijft echter een essentiële uitdaging, en, een leuke uitdaging waarvoor men zich kan inzetten tijdens de lockdown.

Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Wat is de balans van de week in november 2020 in Brussel? Wat waren de activiteiten? Wat was de geografische spreiding van deze activiteiten?
- Wat zijn uw plannen voor 2021 ter bevordering van zero afval? Wat is de gewestelijke begroting hiervoor?
- Hoe werden deze activiteiten aangepast aan de lockdown?
 
 
Antwoord    1)

De vorige editie van de Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) vond plaats van 21 tot en met 29 november 2020.

Initieel werd ter gelegenheid van deze EWAV een derde editie van het
Zero Afval Salon gepland op de site van T&T, maar dat grootse evenement werd noodgedwongen geannuleerd door Corona.
Er werden 9 projecten ingediend door 6 projectdragers, waarvan 2 projecten ingediend werden door administraties, en 7 door verenigingen:
- 4 internationale webinars door Finnova Foundation (Smart Waste Startup Europe Accelerathon (Urban Waste; Innofood) / CD-Clean Urban Mobility COVID-19: long-lasting and waste reduction solution / CILIFO Project - Innovation in forest waste management / Webinario NAPOCTEP: economía circular, sostenibilidad y valorización de residuos en el sector HORECA) - online
- vzw Les Marcottes: bewustmaking van het grote publiek rond verschillende thema’s (milieubehoud, duurzame ontwikkeling, netheid, de zero afval strategie, recycling,…) – Watermaal-Bosvoorde
- Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: Zero Afval Challenge november - Anderlecht
- De FOD Volksgezondheid, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: Samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, het FAGG en het CGVS tegen peuken op straat, om te sensibiliseren voor nieuw afval veroorzaakt door mondmaskers, voor recuperatie en onzichtbare vervuiling - Sint-Gillis
- vzw WORMS - netwerk van Compostmeesters: Vraag-en-Antwoordsessie met de Brusselse Compostmeesters - online
- ACR+: Digital Clean-up - Etterbeek

Een meer gedetailleerde beschrijving van de projecten alsook een kaart kan online teruggevonden worden:
https://ewwr.eu/ynn_tx_act_reg_bel/brussels/
Er werden in 2020 slechts 9 projecten ingediend, in tegenstelling tot de meer dan 100 projecten de voorgaande jaren. Dit wordt onder meer verklaard door
- De grote onzekerheid rond de evolutie ivm de Coronamaatregelen, en het dus al dan niet mogen organiseren van fysieke ontmoetingen;
- De grote afwezigheid van projecten die jaarlijks uitgevoerd worden in scholen (scholen waren toe of afstands-onderwijs), jaarlijks goed voor 60 à 80% van het totaal aantal ingediende projecten;
- De afwezigheid van evenementen die door gemeenten georganiseerd worden en die gericht zijn op het grote publiek (normaal +- 10%)
- Het verplichte telewerken in bedrijven.

We weten ook dat niet iedereen zijn project effectief online registreert op de internationale website van de EWAV. Daardoor is er steeds een onderschatting, en worden er dus meer projecten georganiseerd dan officieel geregistreerd – dit is het geval voor alle Europese Coördinatoren, en is niet specifiek voor Brussel.


Er zal in de loop van 2021 nog een internationale Awards-uitreiking plaats vinden om de beste projecten van 2020 te bekronen. De organisatie van dit evenement is nog in volle voorbereiding, maar zal vermoedelijk plaats vinden in het kader van de Europese Green Week, in mei-juni, net zoals vorig jaar.

2)

Ook in 2021 zal de Europese Week van de Afvalvermindering georganiseerd worden (20-28/11/2021). Maar er zijn nog heel wat andere zero afval activiteiten gepland, zoals
- een media campagne rond zero afval in het najaar (300.000€);
- de zero afval Challenge voor gezinnen waarvoor momenteel een inschrijvingsronde loopt;
- de zero afval-rally in mei;
- terugkerende zero afval-communicatie-acties via de zero afval nieuwsbrief, de zero afval Facebook-pagina, de adviespagina's van de website,…

Daarnaast worden verschillende project-oproepen georganiseerd met een belangrijk zero afval-luik: een projectoproep voor gemeentes (400.000€), de projectoproep “Vooruit met de wijk” (100.000€), …

In 2021 worden ook de lopende projecten van voorgaande projectoproepen nog verder opgevolgd, waaronder bv. de
19 projecten in het kader van de projectoproep voor handelaars en horecazaken, maar ook de projectoproep voor verenigingen met 19 projecten die dit jaar zullen worden uitgevoerd rond sensibilisering van specifieke doelgroepen via jongerencentra (2 projecten), organisaties die werken met jongeren in de buurten (2 projecten), de gevangenis van Vorst, medische huizen (2 projecten), huiswerkschool (3 projecten), cultureel centrum (2 projecten), een sociale woningcomplex, de uitbreiding van de objectbibliotheek zoals de babytheek, Tournevie, audiotheek of materiaalbibliotheek (Fédération des récupérathèque) of gedeelde workshops (Gilbard, KomChez ta Mère) of kledingruil (Pandri). De behaalde resultaten zullen gecommuniceerd worden via de verschillende kanalen van Leefmilieu Brussel, en dit naar verschillende doelpublieken (gemeentes, gezinnen, professionelen), al dan niet met de hulp van de respectievelijke facilitatoren (huishoudens enerzijds, en handelaars en horecazaken anderzijds).

Verder wordt er in 2021 ook sterk ingezet op het thema composteren, met o.a. een facilitator, de Compost Day, een campagne met workshops,… (328.400€).

Tot slot zijn er wat betreft zero afval ook nog de subsidiedossiers voor Repair Together (150.000€), het Réseau Vrac (100.000€),…

2021 is ook het jaar van de omzetting van de Europese SUP (single use plastics) richtlijn, waaraan verschillende acties gekoppeld worden, zowel juridisch/reglementair als sensibiliserend.

Daarnaast is er nog een hele reeks acties gericht op een verhoogd aanbod binnen de circulaire economie en ondersteuning voor ondernemingen.

3)

Voor elk van de geplande activiteiten wordt bekeken wat de meest aangewezen vorm is. Indien fysieke ontmoetingen niet vereist zijn, worden online alternatieven aangeboden (opleidingen, workshops, infosessies, helpdesk, videocalls,…). Voor activiteiten met fysieke interactie (plaatsbezoeken, rondleidingen,…), wordt verzekerd dat de Coronamaatregelen nageleefd worden, en wordt bv. gewerkt met inschrijvingen per bubbel en wordt de tijd per bezoek beperkt. De instructies ivm de Coronamaatregelen worden steeds nauw opgevolgd, zodat er snel kan geschakeld worden indien er versoepelingen of verstrengingen zijn. Alle geldende maatregelen worden steeds gerespecteerd (bv. mondmasker, afstand houden, handhygiëne, avondklok,…).