Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de harmonisatie van renovatie- en energiepremies.

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 108)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 196)

 
Datum ontvangst: 26/02/2021 Datum publicatie: 01/04/2021 Referentie: B.I.V. 112 (20/21), Blz. 41
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/04/2021 Referentie: B.I.V. 112 (20/21), Blz. 43
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/03/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2021 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2021 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/04/2021 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 112 (20/21) 41
01/04/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 112 (20/21) 43
01/04/2021 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 112 (20/21) 44