Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de negatieve gevolgen van de lockdown op de vrouwenrechten en de uitwerking van een globaal actieplan.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 319)
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 199)

 
Datum ontvangst: 05/03/2021 Datum publicatie: 30/03/2021 Referentie: B.I.V. 110 (20/21), Blz. 7
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 30/03/2021 Referentie: B.I.V. 110 (20/21), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2021 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2021 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 110 (20/21) 7
30/03/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 110 (20/21) 9
30/03/2021 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 110 (20/21) 10