Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het huishoudelijk geweld en het dispositief voor socio-professionele inschakeling.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 303)
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 211)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie: 30/03/2021 Referentie: B.I.V. 110 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 30/03/2021 Referentie: B.I.V. 110 (20/21), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2021 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2021 Ontwikkeling Nicole Nketo Bomele B.I.V. 110 (20/21) 1
30/03/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 110 (20/21) 2
30/03/2021 Repliek Nicole Nketo Bomele B.I.V. 110 (20/21) 3